יעקב בן-צבי - תכנון ובניה ומקרקעין

- planning and construction

- real estate

- Litigation 
תכנון ובניה-
הליכי התנגדות, עררים וליווי מול ועדות מחוזיות וארציות, בשלב היתר בניה או תב"ע

מקרקעין -
עסקאות מקרקעין, עררי היטלי השבחה מול הרשויות המקומיות, הפקעות קרקע ועוד

לטיגציה -
עתירות מנהליות על ועדות ערר לתכנון ובניה, תביעות מקרקעין ובתים משותפים בערכאת שלום